Amor perdut Teatre de text


Obra basada en el text de William Shakespeare Treball d’amor perdut, adaptada i dirigida per Gemma Sangermán.SARA ESPINOSA. BARCELONA. 2018.